image
  • by:
  • 29 Maart 2024
  • Category:

Welkom Lente


Welkom Lente is het opendeurweekend van de handelaars van Oudenaarde op 22, 23 en 24 maart 2024

Wedstrijdreglement Welkom Lente

Welkom Lente

Reglement klantenwedstrijd Welkom Lente 2024 – vzw Oudenaarde Winkelstad 

Organisator 

De wedstrijd wordt georganiseerd door Vzw Oudenaarde Winkelstad ingeschreven in KBO met ondernemingsnummer 0660.812.005 met vennootschapszetel te 9700 Oudenaarde, Tussenmuren 17. Hierna genoemd ‘organisator’. 

De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor drukfouten op het communicatiemateriaal. 

Deelnemen 

Met uitzondering van de deelnemende handelaars kunnen alle meerderjarige personen deelnemen. Bij elke aankoop in een deelnemende zaak ontvangt de klant één tombolalotje.  

Duurtijd 

De Welkom Lente! actie loopt vanaf vrijdag 22 maart 2024 om 06.00 uur tot en met zondag 24 maart 2024 om 20.00 uur 

Loting 

Voor deze actie zullen er 60 winnaars geloot worden. De winnaars worden door een onschuldige hand getrokken. De trekking van de winnende loten gebeurt op 29 maart 2024 om 18.15 uur bij On Fleek, Broodstraat 16 te Oudenaarde. 

Prijzen 

Vzw Oudenaarde Winkelstad verloot 60 Oudenaardebonnen met een waarde van € 50. 

De prijzen zijn door de winnaars af te halen bij Vinilux, Prins Leopoldstraat 45 te Oudenaarde van 2 april 2024 tot en met 4 mei 2024. De winnaar brengt het winnend tombolalotje mee bij het afhalen van de prijs. 

De winnende tombolanummers worden gepubliceerd op de website en via de social media Beleefoudenaarde.be en de lijst ligt ter kennisgeving  bij de deelnemende handelaars. 

Bijkomende bepalingen 

De prijzen die om eender welke reden niet worden uitgekeerd blijven eigendom van de organisator. Indien een deelnemer zijn prijs weigert, blijft deze ook eigendom van de organisator. De prijs kan in geen geval worden ingeruild tegen hun waarde in speciën. 

De organisator van deze wedstrijd wijst elke verantwoordelijkheid van de hand indien de wedstrijd afgelast of gewijzigd wordt door overmacht. 

Het wedstrijdreglement is beschikbaar op de website van Beleef Oudenaarde

Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht 

Over de actie of het reglement worden geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd. 

 


 

 

Beleef Oudenaarde Logo
Stad Oudenaarde Logo
Met ons team van gemotiveerde handelaars & ondernemers geloven wij steevast in de toekomst van het vernieuwde centrum. Samen met VZW Oudenaarde Winkelstad (dat alle 300 handelszaken in het centrum verenigt) zetten wij onze schouders onder de creatie van een bruisende winkelbeleving in Oudenaarde.

Volg ons op

info@beleefoudenaarde.be